Bezint Eer Gij Begint

Damclub BEGB

Team 2

Team 2 1975-1976

Tweede klasse C  PFDB

BEGB Cornjum 2 Oudebildtzijl 2 14-6

1 Frits Jansen N N 2-0
2 Wopke van de Heide N N 2-0
3 Hendrik Groenia Evert Boersma 1-1
4 H Hosper Wiebe Bijlsma 0-2
5 Tsjip Bergsma Jaap Bokma 2-0
6 Foppe Tjeerdsma Klaas kuiken 0-2
7 Gosse Hoekstra Harrie Zijlstra 1-1
8 Evert Helfferich Sjoerd Valk 2-0
9 Johannes Groenia Wiebe Tjepkema 2-0
10 Jaap Holverda Hans Stolp 2-0

 

Huizum 4 BEGB Cornjum 2 10-10

1 Jan Gerlofsma Frits Jansen 1-1
2 M D Pershad Wopke van der Heide 0-2
3 Jurjen Hoekstra Johannes Groenia 2-0
4 Minze Dijkstra H Hosper 0-2
5 Hendrik Woudstra Tsjip Bergsma 2-0
6 Petrus van Dam Foppe Tjeerdsma 1-1
7 Pieter J Knoppers Evert Helfferich 0-2
8 Johan Beimers Hendrik Groenia 0-2
9 Fedde van de Laan Jaap Holwerda 2-0
10 Johannes Schootstra Renske de Vries Glas 2-0

 

BEGB Cornjum 2 Burum 5-15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 

D.C.R Rinsumageest 3 BEGB Cornjum 2 12-8

1 Jacob de Vries Frits Jansen 2-0
2 Jilt Douma Foppe Tjeerdsma 2-0
3 Gerrit de Vries Wopke van der Heide 2-0
4 Berend Zuidema Tsjip Bergsma 2-0
5 Cornelis R Falkena Gosse Hoekstra 0-2
6 Jan Arie Versteeg Evert Helfferich 1-1
7 Jan Rintjema Johannes Groenia 1-1
8 Siep Rintjema Hendrik Groenia 0-2
9 Reg Reg 1-1
10 Reg Reg 1-1

 

BEGB Cornjum 2 De Skouwer Driesum 2 10-10

1 Frits Jansen Tjeerd Elzinga 1-1
2 Wopke van der Heide Germ Wiersma 0-2
3 H Hosper Piet Bloemsma 0-2
4 Tsjip Bergsma Harm Visser 2-0
5 Foppe Tjeerdsma Durk de Jong 2-0
6 Gosse Hoekstra Jappie Raap 1-1
7 Johannes Groenia Roel Raap 2-0
8 Hendrik Groenia Jan Castelein 0-2
9 Reg Reg 1-1
10 Reg Reg 1-1

 

Molenend BEGB Cornjum 2 16-4

1 Tjalling Oegema Wopke van der Heide 1-1
2 Tjeerd Postma Tsjip Bergsma 0-2
3 Jan Dijkstra Foppe Tjeerdsma 2-0
4 Kees Westra Evert Helfferich 1-1
5 Harrie de Boer Gosse Hoekstra 2-0
6 Albert Dijkstra Johannes Groenia 2-0
7 Evert Glas Renske de Vries Glas 2-0
8 Jelle Hoekstra Wieberen Postema sr 2-0
9 Wieberen Bleeker Kees Mellema 2-0
10 Gooitzen van de Meulen Douwe Loonstra 2-0

Laatste geplaatste foto's

t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014

Speelaccommodatie

"Britsenburg"
M. v. Coehoornwei 16a
Britsum 
tel. 058-2574357

De (historische) uitslagen worden bijgehouden door Willem Lep. We willen graag het archief in orde hebben. Als iemand nog gegevens heeft die ontbreken op de website, stuur dan even een mailtje naar penningmeester@begb.nl. Zo zoeken we ook nog teamopstellingen van competities, bekeruitslagen, namen en verbetering van gegevens die niet correct zijn vermeld.