Bezint Eer Gij Begint

Damclub BEGB

Teams

Spelers 1e team (zaterdag) KNDB 2018 - 2019
1 Reinout Sloot
2 Sietse Bronger
3 Roel Toering
4 Jan Peters
5 Sjoerd D Schaaf
6 Yke Miedema
7 Pieter Dijkstra
8 Eeltje Terpstra
9 Ruurd Winkel
10 Jeppe Bronger
   
   
   
   
Spelers indeling 1e team (Hoofdklasse PFDB )   2018-2019          
1 Oege Dijkstra
2 Reinout Sloot
3 Sietse Bronger
4 Jeppe Bronger
5 Pieter Dijkstra
6 Hans Zondervan
   
   
   
   
   
Spelers indeling ( 2e team 1e klasse PFDB ) 2018 -2019
1 Sake Sloot
2 Willem Lep
3 Hylke Schaaf
4 Eeltje Terpstra
5 Roel Toering
6 Ruurd Winkel
   
   
   
                                      Reserve
1 Sipke de Boer
2 Jaap Hofman
3 Yke Miedema
4 Sjoerd D Schaaf
   

 

 

 

 

 

Laatste geplaatste foto's

t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014

Speelaccommodatie

"Britsenburg"
M. v. Coehoornwei 16a
BritsumĀ 
tel. 058-2574357