Bezint Eer Gij Begint

Damclub BEGB

Team 2

Team 2 1976-1977

Tweede klasse A  PFDB

Jurjen Tolsma Stiens BEGB Cornjum 2 9-11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 

BEGB Cornjum 2 Dc Huizum 4 7-13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Willem Lep Anne Langhout 0-2

 

Dc de Westhoek Kollumerzwaag 2 BEGB Cornjum 2 12-8

1 Henk de Boer Wopke van de Heide 2-0
2 Hendrik van de Kooi Johannes de Vries 1-1
3 Bean van de Kooi Hendrik Groenia 0-2
4 Harmen de Boer Johannes Groenia 0-2
5 Jappie Kootstra Hotse Loonstra 2-0
6 Henk Bouma Tsjip Bergsma 2-0
7 Wiebe Kobus Gosse Hoekstra 0-2
8 Harm Dijkstra Wieberen Postema sr 2-0
9 Wietze van de Wal Sieberen van de Schaaf 1-1
10 Gooitse Venema Ruurd Deelstra 2-0

 

BEGB Cornjum 2 D.C.R Rinsumageest 3 12-8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 

BEGB Cornjum 2 Molenend 10-10

1 Frits Jansen Tjalling Oegema 0-2
2 Wieberen Postema sr Siebe Rekkers 0-2
3 Hendrik Groenia Jan Dijkstra 0-2
4 Johannes Groenia Kees Westra 0-2
5 Sieberen van der Schaaf Tjeerd Postma 2-0
6 Johannes de Vries Foeke Dijkstra 0-2
7 Keimpe Keestra Evert Glas 2-0
8 Wopke van der Heide Jelle Hoekstra 2-0
9 Piet Keestra Doeie de Vries 2-0
10 Tsjip Bergsma Gooitzen van der Meulen 2-0

 

Oudebildtzijl 2 BEGB Cornjum 2 16-4

1 Pier Wiersma Hendrik Groenia 2-0
2 Hylke Schaaf Johannes Groenia 2-0
3 Sjouke Valk Keimpe Keestra 2-0
4 Eibert Delfstra Johannes de Vries 2-0
5 Evert Boersma Johannes Span 0-2
6 Wiebe Bijlsma Hotse Loonstra 2-0
7 Harrie Zijlstra Frits Jansen 2-0
8 Sjoerd Valk Tsjip Bergsma 2-0
9 Wiep Tjepkema Gosse Hoekstra 2-0
10 Siebe Klootstra Wieberen Postema sr 0-2

Laatste geplaatste foto's

t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014

Speelaccommodatie

"Britsenburg"
M. v. Coehoornwei 16a
Britsum 
tel. 058-2574357

De (historische) uitslagen worden bijgehouden door Willem Lep. We willen graag het archief in orde hebben. Als iemand nog gegevens heeft die ontbreken op de website, stuur dan even een mailtje naar penningmeester@begb.nl. Zo zoeken we ook nog teamopstellingen van competities, bekeruitslagen, namen en verbetering van gegevens die niet correct zijn vermeld.