Bezint Eer Gij Begint

Damclub BEGB

Team 2

Team 2 1981-1982

Tweede klasse A  PFDB

samenstelling teams
De Damrakkers Warga BEGB Cornjum 2 8-12

Erik Bos
Jan de Haan
Johannes Hiemstra
Lammert Hofstra
Fokke van de Meulen
Jan Rodenburg
Mieke de vries-Koster
Hans Tijsma Pieter Dijkstra 0-2
Bareld Mud Willem Lep 1-1

 

BEGB Cornjum 2 De Oldehove 3 6-14

Willem Lep Pieter Jongsma 1-1
Jan Verkaik 1-1
Sipke Deelstra Tines Bijl 0-2
Jan Tekelenburg 0-2
Anne Lourens 1-1
Petrus Peke Donauer 0-2
Jan Balt 0-2
Klaas Weima 1-1
Reg Reg 1-1
Reg Reg 1-1

 

Oudebildtzijl 3 BEGB Cornjum 2 8-12

1 Wiep Tjepkema Hendrik Groenia 2-0
2 Atse van Stralen Gert Henk Swart 1-1
3 Daan de Jager Johan Helfferich 0-2
4 Rochus Delfstra Gosse Hoekstra 2-0
5 Hans Stolp Willem Lep 0-2
6 Wiebe Plantinga Sipke Deelstra 0-2
7 Frits van Dijk Douwe Loonstra 0-2
8 Keimpe Toering Renske de Vries Glas 1-1
9 Reg Reg 1-1
10 Reg Reg 1-1

 

BEGB Cornjum 2 D. C .Molenend 2 10-10

1

Willem Lep Jaap Wiersma 2-0
2 Hendrik Groenia Jan van de Kooi 2-0
3 Sipke Deelstra Sietse van der Heide 1-1
4 Douwe Loonstra Jan Algra 0-2
5 Kees Mellema Gosse Jilderda 1-1
6 Wieberen Postema sr Foeke Hoekstra 2-0
7 Geert Soepboer Jinse van der Heide 0-2

8

Mindert Mulder

Doeie van de Meer 0-2
9 Reg Reg 1-1
10 Reg Reg 1-1

 

Dc Franeker 2 BEGB Cornjum 2 9-11

1 Piet Smedinga Willem Lep 1-1
2 Jacob Couperus Hendrik Groenia 2-0
3 Henk Walburg Gosse Hoekstra 0-2
4 Frits de Vries Sipke Deelstra 0-2
5 Peter van Wier Renske de Vries Glas 2-0
6 Romke van Groning Geert Soeboer 0-2
7 Meij Rienkje Wijbinga Mindert Mulder 0-2
8 Jaap Smid Wieberen Postema 2-0
9 Reg Reg 1-1
10 Reg Reg 1-1

 

BEGB Cornjum 2 De Lokzet Hardegarijp 4-16

1 Geert Soepboer Jacob Spoelstra 0-2
2 Douwe Loonstra Jan Aloens 0-2
3 Johan Helfferich Fokke van Leijen 0-2
4 Gosse Hoekstra Arjen Feitsma 0-2
5 Hendrik Groenia Pieter Bijlsma 0-2
6 Piet Keestra Jaap A Zwager 0-2
7 Gert Henk Swart Willem Hoekstra 1-1
8 Keimpe Keestra Eelke Hoekstra 1-1
9 Reg Reg 1-1
10 Reg Reg 1-1

Laatste geplaatste foto's

t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014

Speelaccommodatie

"Britsenburg"
M. v. Coehoornwei 16a
Britsum 
tel. 058-2574357

De (historische) uitslagen worden bijgehouden door Willem Lep. We willen graag het archief in orde hebben. Als iemand nog gegevens heeft die ontbreken op de website, stuur dan even een mailtje naar penningmeester@begb.nl. Zo zoeken we ook nog teamopstellingen van competities, bekeruitslagen, namen en verbetering van gegevens die niet correct zijn vermeld.