Bezint Eer Gij Begint

Damclub BEGB

Team 2

Team 2 2012-2013

 

1e Klasse PFDB

BEGB Britsum 2 Sneek 6-6

1 Hans Zondervan Marcel de Vries 0-2
2 Reinout Sloot Jacob de Vries 1-1
3 Geoffrey de la Fonteyne Dirk de Leeuw 2-0
4 Nick de la Fonteyne Theo Diemeer 2-0
5 Sake Sloot Wim Oldekamp 1-1
6 Hylke Schaaf Bobby Baarda 0-2

 

 

Oudega Sm BEGB Britsum 2 5-7

1 Harmen Jonker Reinout Sloot 1-1
2 Leenze Houwink Nick de la Fonteyne 0-2
3 Fokke van der West Sijtze Terpstra 1-1
4 Henk Jonker Willem Lep 2-0
5 Sietse Jonker Hylke Schaaf 1-1
6 Joop de Graaf Klaas Koopman 0-2

 

 

BEGB Britsum 2 TTS Surhuisterveen 6-6

1 Hans Zondervan Haye Wittermans 2-0
2 Hylke Schaaf Rein van der Wal 1-1
3 Sijtze Terpstra Gerrit Terpstra 0-2
4 Sake Sloot Karel de Bruin 0-2
5 Klaas Koopman Tsjidsger Veenstra 2-0
6 Willem Lep Jan Kunnen 1-1

 

 

Rinsumageest BEGB Britsum 2 7-5

1 Bouwe Ringnalda Hans Zondervan 0-2
2 Henk Elgersma Reinout Sloot 0-2
3 Tjalling Oegema Hylke Schaaf 2-0
4 Durk Douma Sijtze Terpstra 1-1
5 Eeltje Terpstra Willem Lep 2-0
6 Hendrik Zwaagstra Sake Sloot 2-0

 

 

BEGB Britsum 2 Ontspanning Oldeboarn 6-6

1 Hans Zondervan Klaas de Jong 2-0
2 Reinout Sloot Kees Lolkema 2-0
3 Nick de la Fonteyne Henk E Dijkstra 2-0
4 Geoffrey de la Fonteyne Durk Smidstra 0-2
5 Hylke Schaaf Jan de Vos 0-2
6 Klaas Koopman Hylke B Dijkstra 0-2

 

 

BEGB Britsum 2 Emmeloord 9-3

1 Reinout Sloot Klaas Veldstra 2-0
2 Hans Zondervan Menko van Dijk 1-1
3 Sijtze Terpstra Arie Hoonstra 1-1
4 Nick de la Fonteyne Cees Bruijnes 2-0
5 Geoffrey de la Fonteyne Arend Batterink 1-1
6 Hylke Schaaf Wim Kroon 2-0

 

 

Fortuin Dokkum BEGB Britsum 2 10-2

1 Jetze Hoogterp Nick de la Fonteyne 2-0
2 Dirk Albert Zijlstra Sijtze Terpstra 2-0
3 Binne Brouwer Sake Sloot 1-1
4 Willem Nuveld Hylke Schaaf 2-0
5 Alex Hoekstra Yke Miedema 1-1
6 Ulbe Bloem Jaap Hofman 2-0

 

 

BEGB Britsum De Harste /Houdt Stand 5-7

1 Reinout Sloot Jan Algra 0-2
2 Sijtze Terpstra Jan Dantuma 0-2
3 Geoffrey de la Fonteyne Harm Terpstra 1-1
4 Hans Zondervan Germ Tjeerdsma 2-0
5 Hylke Schaaf Sjoerd Algra 0-2
6 Nick de la Fonteyne Jelke van der Leest 2-0

Laatste geplaatste foto's

t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014

Speelaccommodatie

"Britsenburg"
M. v. Coehoornwei 16a
Britsum 
tel. 058-2574357

De (historische) uitslagen worden bijgehouden door Willem Lep. We willen graag het archief in orde hebben. Als iemand nog gegevens heeft die ontbreken op de website, stuur dan even een mailtje naar penningmeester@begb.nl. Zo zoeken we ook nog teamopstellingen van competities, bekeruitslagen, namen en verbetering van gegevens die niet correct zijn vermeld.