Bezint Eer Gij Begint

Damclub BEGB

Team 1

Team 1 1997-1998

Hoofd klasse Noord PFDB
 
  BEGB Cornjum De Oldehove 2 14-6
       
1 Oege Dijkstra Hidde Risselada 2-0
2 Hans Zondervan Tjalling Goedemoed 0-2
3 Sjoerd D Schaaf Sjoerd Huitema 0-2
4 Reinout Sloot Jaap Stenekes 2-0
5 Thijs Mulder Gaatze Postma 2-0
6 Jelte W Veld Anne Zandberg 2-0
7 Jan Hoekstra Nadiene van Tiel 1-1
8 Pieter Dijkstra Hans Selie 2-0
9 Boele Land Jenny van Leeuwen 2-0
10 Lubbert van den Berg Joel Verkaik 1-1

 

  De Toer  Grou BEGB Cornjum 9-11
       
1 Thomas Kuipers Jelte W Veld 0-2
2 Harm Jelsma Lubbert van den Berg 1-1
3 Loek den Dekker Oege Dijkstra 0-2
4 Douwe op de Hoek Thijs Mulder 1-1
5 Cor Hof Reinout Sloot 1-1
6 Klaas Koopman Boele Land 1-1
7 Homme Fopma Sjoerd D Schaaf 2-0
8 Sieds Tjepkema Jan Hoekstra 2-0
9 Dicky Terpstra Hans Zondervan 1-1
10 Jan de Groot Pieter Dijkstra 0-2

 

  BEGB Cornjum Dc Huizum 2 10-10
       
1 Reinout Sloot Johan Beuker 2-0
2 Lubbert van den Berg Theo Knoppers 1-1
3 Pieter Dijkstra Gabriel Heerema 0-2
4 Sjoerd D Schaaf Bernard Post 0-2
5 Thijs Mulder Benny Stenekes 1-1
6 Oege Dijkstra Edze van den Bosch 2-0
7 Boele Land Thijs Talsma 1-1
8 Jelte W Veld Jan Terpstra 2-0
9 Jan Hoekstra Johannes Talsma 1-1
10 Hans Zondervan Theo Kieffer 0-2

 

  Mildam BEGB Cornjum 5-15
       
1 Henk Hosper Oege Dijkstra 0-2
2 Erik Spiekhoud Reinout Sloot 0-2
3   Hans Zondervan 0-2
4   Jelte W Veld 1-1
5   Sjoerd D Schaaf 1-1
6   Thijs Mulder 0-2
7   Boele Land 0-2
8   Lubbert van den Berg 1-1
9   Pieter Dijkstra 1-1
10   Jan Hoekstra 1-1

 

  BEGB Cornjum Eensgezindheid Woudsend 11-9
       
1 Oege Dijkstra Ids Bruinsma 2-0
2 Reinout Sloot Geale Stoker 0-2
3 Thijs Mulder Siep Berkenpas 1-1
4 Boele Land Sibbele S Reekers 2-0
5 Pieter Dijkstra Jan Haga 2-0
6 Jan Hoekstra Henk Landsbergen 0-2
7 Lubbert van den Berg Klaas Lijcklema 1-1
8 Sjoerd D Schaaf Nico van der Werff 0-2
9 Jelte W Veld Bauke van der Werff 1-1
10 Hans Zondervan Siep Altena 2-0

 

  D.C.R Rinsumageest 2 BEGB Cornjum 7-13
       
1 Tjalling Oegema Lubbert van den Berg 1-1
2 Durk Douma Oege Dijkstra 0-2
3 Siep Rintjema Hans Zondervan 0-2
4 Henk Bosgraaf Boele Land 1-1
5 Eeltje Terpstra Reinout Sloot 0-2
6 Sijtze Terpstra Sjoerd D Schaaf 2-0
7 Bouwe Ringnalda Pieter Dijkstra 2-0
8 Thomas Dijkstra Jelte W Veld 0-2
9 Henk Elgersma Thijs Mulder 1-1
10 Klaas Vonk Jan Hoekstra 0-2

 

  BEGB Cornjum A.D.C Achlum 11-9
       
1 Sjoerd D Schaaf Bauke van Sluis 1-1
2 Hans Zondervan Erwin Heslinga 0-2
3 Oege Dijkstra Anne Piet Kooistra 2-0
4 Lubbert van den Berg Klaas Rodenburg 2-0
5 Reinout Sloot Jan de Vos 2-0
6 Thijs Mulder Tjerk Postma 1-1
7 Jan Hoekstra Foeke Tiemersma 0-2
8 Jelte W Veld Gerrit Kloosterman 2-0
9 Boele Land Adam Hillebrand 1-1
10 Pieter Dijkstra Tjalling van den Bosch 0-2

 

  BEGB Cornjum Ons Genoegen Drachten 10-10
       
1 Oege Dijkstra Tabe de Vries 2-0
2 Reinout Sloot Richard Koot 1-1
3 Jelte W Veld Jaap Tuinenga 1-1
4 Boele Land Peter Boonstra 1-1
5 Lubbert van den Berg Germ W Kooi 0-2
6 Hans Zondervan Jan Hoogterp 0-2
7 Thijs Mulder Jaap Elzinga 2-0
8 Pieter Dijkstra Jan Pander 1-1
9 Jan Hoekstra Marten Veening 0-2
10 Sjoerd S Schaaf Anne Veenstra 2-0

 

  Urk aan Zet/Rasmode BEGB Cornjum 10-10
       
1 Tiem van Olst Sjoerd D Schaaf 2-0
2 Jurriaan Romkes Oege Dijkstra 0-2
3 Teunis Snoek Reinout Sloot 2-0
4 Jan Marten van Reest Thijs Mulder 2-0
5 Jacob Post Lubbert van den Berg 0-2
6 Cees Post Hans Zondervan 0-2
7 Jan Snijder Jelte W Veld 2-0
8 Douwe Snoek Boele Land 0-2
9 Jan van Geest Pieter Dijkstra 1-1
10 Gerard Withaar Jan Hoekstra 1-1

 

  D.C.T Twijzelerheid BEGB Cornjum 8-12
       
1 Fokke van Leijen Oege Dijkstra 1-1
2 Binne Brouwer Boele Land 1-1
3 Gosse Bloem Reinout Sloot 1-1
4 Herman de Hoop Thijs Mulder 1-1
5 Leo van de Galien Jelte W Veld 2-0
6 Lieuwe van der Veen Jan Hoekstra 1-1
7 Harm Posthumus Lubbert van den Berg 0-2
8 Jan Zwaagstra Hans Zondervan 0-2
9 Sipke van der Veen Sjoerd D Schaaf 1-1
10 Yde van der Heide Pieter Dijkstra 0-2

 

Laatste geplaatste foto's

t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014

Speelaccommodatie

"Britsenburg"
M. v. Coehoornwei 16a
BritsumĀ 
tel. 058-2574357

De (historische) uitslagen worden bijgehouden door Willem Lep. We willen graag het archief in orde hebben. Als iemand nog gegevens heeft die ontbreken op de website, stuur dan even een mailtje naar penningmeester@begb.nl. Zo zoeken we ook nog teamopstellingen van competities, bekeruitslagen, namen en verbetering van gegevens die niet correct zijn vermeld.