Bezint Eer Gij Begint

Damclub BEGB

Team 1

Team 1 2002-2003

  

                                                                                                     Tweede klasse A KNDB 
  BEGB Cornjum  Dc Mildam   13-13
       
1
 Reinout Sloot  Niet opgekomen    3-0
2
 Boele Land  Aize Plantinga     0-3
3
 Thijs Mulder  Gerben de Wit    1-1
4
 Jelte W Veld  Ulbe Koopman    1-1
5
 Lubbert van den Berg  Hans van Dijk    0-3
6
 Pieter Dijkstra  Tabe de Vries     1-1
7
 Sibbele S Reekers  Hessel Postma     3-0
8
 Bauke van der Werff  Bert Postma     3-0
9
 Willem Lep  Geert Rozenberg     1-1
10
 Tsjip Bergsma  Wim van der Molen     0-3

 

  D.C.R Rinsumageest 2  BEGB Cornjum  7-16
       
1
 Eelke Hoekstra  Jelte W Veld   0-3
2
 Bouwe Ringnalda  Lubbert van den Berg   1-1
3
 Siep Rintjema  Reinout Sloot   1-1
4
 Eeltje Terpstra  Boele Land   1-1
5
 Jaring van der Leeuw  Hans Zondervan   1-1
6
 Thomas Dijkstra  Pieter Dijkstra   1-1
7
 Tjalling Oegema  Dooitze van den Berg   1-1
8
 Hendrik Zwaagstra  Bauke van der Werff   0-3
9
 Klaas Vonk  Thijs Mulder   0-3
10
 Durk Douma  Sibbele S Reekers   1-1

 

  BEGB Cornjum  Dc Huizum 2  12-15
       
1
 Hans Zondervan  Johan Beuker    1-1
2
 Thijs Mulder  Jan Bosselaar    1-1
3
 Sibbele S Reekers  Quido van Hazendonk    0-3
4
 Jelte W Veld  Erwin Heslinga    0-3
5
 Lubbert van den Berg  Thijs Talsma    0-3
6
 Willem Lep  Fedde Piet Huitema    1-1
7
 Boele Land  Jan de Vos    3-0
8
 Reinout Sloot  Jan Terpstra    3-0
9
 Bauke van der Werff  Sjoerd D Schaaf    3-0
10
 Pieter Dijkstra  Kerst Hoekstra    0-3

 

  BEGB Cornjum De Vechtstreek Oosterveen   19-7
       
1
 Boele Land  Jan Nijmeijer   3-0
2
 Reinout Sloot  Albert Lenters   3-0
3
 Hans Zondervan  Jan Huzen   1-1
4
 Thijs Mulder  Roelinda Lunenberg   1-1
5
 Bauke van der Werff  Piet Boschma   1-1
6
 Willem Lep  Piet Knol   3-0
7
 Sibbele Reekers  Evert Schuttert   3-0
8
 Dooitze van den Berg  Johan van Aalderen   1-1
9
 Lubbert van den Berg  Andre Nijmeijer   0-3
10
 Jelte W Veld  Leo Peters   3-0

 

  De Oldehove 2  BEGB Cornjum  11-14
       
1
 Edwin van Hofwegen  Reinout Sloot    0-3
2
 Marten Martens  Sibbele S Reekers    1-1
3
 Durk Smidstra  Pieter Dijkstra    1-1
4
 Pieter Jongsma  Lubbert van den Berg    1-1
5
 Menno de Block  Boele Land    3-0
6
 Jenny van Leeuwen  Hans Zondervan    0-3
7
 Klaas Koopman  Thijs Mulder    3-0
8
 Gaatse Postma  Jelte W Veld    0-3
9
 Sijbrand de Groes  Willem Lep    1-1
10
 Anne Zandberg  Bauke van der Werff    1-1

 

  BEGB Cornjum  Dc Warffum  11-17
       
1
 Hans Zondervan  Berend Plijter    0-3
2
 Reinout Sloot  Gerrit Drent    3-0
3
 Boele Land  Peter Hoeksema    0-3
4
 Pieter Dijkstra  Jouke de Haan    3-0
5
 Sibbele S Reekers  Nico Werkman    0-3
6
 Dooitze van den Berg  Berend Keizer    0-3
7
 Bauke van der Werff  Rene Wijpkema    1-1
8
 Jelte W Veld  Lieuwe Riddersma    3-0
9
 Lubbert van den Berg  Herman Mulder    1-1
10
  Thijs Mulder  Fenno Werkman    0-3

 

   Prov Gronings Tiental  BEGB Cornjum  10-16
       
1
 Gerard Kolsloot  Thijs Mulder    3-0
2
 Joop de Vries  Jelte W Veld    0-3
3
 Marten Kolsloot  Dooitze van den Berg    3-0
4
 Johannes Bultena  Hans Zondervan    0-3
5
 Rob Heukelen  Reinout Sloot    1-1
6
 Cor Sikkema  Willem Lep    1-1
7
 Feiko Stoppels  Bauke van der Werff    0-3
8
  Harry de Groot  Sibbele S Reekers    0-3
9
  Johan Zijlstra   Boele Land    1-1
10
  Peter Helwerda  Tsjip Bergsma    1-1

 

   Fortuin Dokkum  BEGB Cornjum  16-10
       
1
  Jetze Hoogterp  Hans Zondervan    1-1
2
 Marijke Nicolai  Thijs Mulder    1-1
3
 Henk Bosgraaf  Reinout Sloot    1-1
4
 Binne Brouwer  Boele Land    0-3
5
 Gjalt de Boer  Pieter Dijkstra    3-0
6
 Willem Nuveld  Sibbele S Reekers    3-0
7
 Wietse Nicolai  Dooitze van den Berg    0-3
8
  Roel de Vries   Bauke van der Werff    1-1
9
  Minze Osinga   Willem Lep    3-0
10
  Sjoerd Bloem  Lubbert van den Berg    3-0

 

  BEGB Cornjum  Dc Gorredijk  10-16
       
1
 Thijs Mulder  Thomas Kuiper    3-0
2
 Hans Zondervan  Hendrik Veenstra    1-1
3
 Boele Land  Willem van der Velde    1-1
4
 Reinout Sloot  Pieter Bergsma    0-3
5
 Jelte W Veld  Sipke Wagenaar    1-1
6
 Willem Lep  Anne Dekker    1-1
7
 Lubbert van den Berg  Jan Pander    0-3
8
 Bauke van der Werff  Jonatan Faas    0-3
9
 Sibbele S Reekers  Henk van der Veen    3-0
10
 Pieter Dijkstra  Iepie Poepjes Koopman    0-3

 

  BEGB Cornjum Dc Groningen   15-9
       
1
 Lubbert van den Berg  Fodo Camara   0-3
2
 Boele Land  Jaap Huizinga   1-1
3
 Hans Zondervan  Bert de Jong   1-1
4
 Thijs Mulder  Klaas van de Laan   1-1
5
 Pieter Dijkstra  Douwe de Jong   1-1
6
 Bauke van der Werff  Paul van de Laan   1-1
7
 Jelte W Veld  Oscar Veltman   3-0
8
 Reinout Sloot  Mohammed Bouhanna   3-0
9
 Sibbele S Reekers  Kasper Paping   1-1
10
 Dooitze van den Berg  Arnold Braamhorst   3-0

 

  Hijken DTC 3 BEGB Cornjum   7-13
       
1
 Dennis Rietsema  Reinout Sloot   0-3
2
 Wim Koopman  Thijs Mulder   0-3
3
 Riender de Vries  Lubbert van den Berg   0-3
4
 Gerhard Dunning  Boele Land   0-3
5
 Bram Rumahmory  Dooitze van den Berg   3-0
6
 Cora Koopman  Bauke van der Werff   0-3
7
 Wim Los  Sibbele S Reekers   0-3
8
 Cor Slippers  Pieter Dijkstra   1-1
9
 Anne Wil Koopman  Willem Lep   3-0
10
 Joel Palmans  Tsjip Bergsma   3-0

  

                                                                                           Eerste klasse Noord PFDB
  Fortuin Dokkum  BEGB Cornjum  6-15
       
 Wietse Nicolai  Gerlof Kolk   0-3
2  Alex Hoekstra  Pieter Dijkstra   1-1
3  Gjalt de Boer  Lubbert van den Berg   3-0
4  Minze Osinga  Oege Dijkstra   0-3
5  Piet Pieters  Thijs Mulder   0-3
6  Willem Nuveld  Hans Zondervan   1-1
7  Sjoerd Bloem  Reinout Sloot   0-3
8  Ulbe Bloem  Dooitze van den Berg   1-1

 

  BEGB Cornjum   Houdt Stand Bergum  22-1
       
 Gerlof Kolk  Henk Jan van der Let   3-0
2  Oege Dijkstra  Haaije Zijlstra   3-0
3  Hans Zondervan  Wiebe van der Veen   3-0
4  Reinout Sloot  Harm Terpstra   1-1
5  Jelte W Veld  Wolter van der Let   3-0
6  Pieter Dijkstra  Gerrit de Vries   3-0
7  Lubbert van den Berg  Eise Feenstra   3-0
8  Jan Hoekstra  Jetske Smit   3-0

 

  Oosterwolde  BEGB Cornjum  1-22
       
 Niet opgekomen  Willem Lep   0-3
2  Niet opgekomen  Oege Dijkstra   0-3
3  J.R van de Bosch  Pieter Dijkstra   0-3
4  Leo Meloni  Lubbert van den Berg   0-3
5  Jack de Coninck  Tsjip Bergsma   0-3
6  Hinke Klooster  Thijs Mulder   1-1
7  Arnoud Kokke  Dooitze van den Berg   0-3
8  Bouke van Ek  Reinout Sloot   0-3

 

  BEGB Cornjum   Oudega Sm  20-2
       
 Lubbert van den Berg  Henk Jonker   1-1
2  Gerlof Kolk  Linze Houwink   3-0
3  Jelte W Veld  Uilke Tjeerdsma   3-0
4  Oege Dijkstra  Cees de Jong   3-0
5  Reinout Sloot  Menno Tjeerdsma   1-1
6  Hans Zondervan  Sietse Jonker   3-0
7  Pieter Dijkstra  Jaap Jansma   3-0
8  Tsjip Bergsma  Jan Plantinga   3-0

 

  BEGB Cornjum  O.K.K Gerkesklooster  14-5
       
 Gerlof Kolk  Rinze Luimstra   3-0
2  Oege Dijkstra  Reinder Triemstra   3-0
3  Hans Zondervan  Ype Kroodsma   3-0
4  Lubbert van den Berg  Kees Brandsma   1-1
5  Jelte W Veld  Jan de Bruin   1-1
6  Reinout Sloot  Jouke de Haan   1-1
7  Pieter Dijkstra  Jan Veenstra   1-1
8  Tsjip Bergsma  Steven Veenstra   1-1

 

  De Harste Suameer   BEGB Cornjum 9-12 
       
 Jan Algra  Gerlof Kolk   1-1
2  Arend Dijkstra  Hans Zondervan   0-3
3  Gerben Tjeerdsma  Thijs Mulder   0-3
4  Henk Staperd  Lubbert van den Berg   1-1
5  Jan van de Galien  Reinout Sloot   3-0
6  Jan Dantuma  Pieter Dijkstra   0-3
7  Waatze Bloemhof  Dooitze van den Berg   1-1
8  Sjoerd Algra  Tsjip Bergsma   3-0

 

  BEGB Cornjum  Haulerwijk 18-3 
       
1   Thijs Mulder  Jan Kuijer   3-0
2  Gerlof Kolk  Sipke Doller   1-1
3  Lubbert van den Berg  Pieter Dijkstra   1-1
4  Oege Dijkstra  Evert Boersma   3-0
5  Dooitze van den Berg  Jan Sikkens   1-1
6  Jelte W Veld  Germ Hofste   3-0
7  Reinout Sloot  Gerrit de Zwart   3-0
8  Hans Zondervan  Joop van de Vijver   3-0

 

  Opeinde  BEGB Cornjum  7-16
       
 Eake Roosma  Jelte W Veld   3-0
2  Hielke Scholte  Hans Zondervan   0-3
3  Jan Durk Hoekstra  Lubbert van den Berg   1-1
4  Harm Scholte  Reinout Sloot   0-3
5  Siebe Wijminga  Thijs Mulder   0-3
6  Leo Pander  Tsjip Bergsma   3-0
7  Arie Hoogterp  Gerlof Kolk   0-3
8  Jan Bijma  Oege Dijkstra   0-3

 

                                                         Algehele kampioenschap van de eerste klasser's van Friesland
  BEGB Cornjum D.C.H Heerenveen  8-11
       
 Oege Dijkstra  Gerron Locht   1-1
2  Gerlof Kolk  Sjoerd Hofman   3-0
3  Reinout Sloot  Tabe de Vries   1-1
4  Hans Zondervan  Benno de Vries   1-1
5  Thijs Mulder  Edwin van Hofwegen   0-3
6  Jelte W Veld  Frederik Veltman   0-3
7  Lubbert van den Berg  Aize Plantinga   1-1
8  Dooitze van den Berg  Oscar Veltman   1-1

 

  D.C.H Heerenveen  BEGB Cornjum  9-9
       
 Tabe de Vries  Reinout Sloot  1-1
2  Gerron Locht  Lubbert van den Berg  1-1
3  Benno de Vries  Thijs Mulder  1-1
4  Waylon Poot  Oege Dijkstra  1-1
5  Edwin Hofwegen  Dooitze van den Berg  1-1
6  Sjoerd Hofman  Gerlof Kolk  0-3
7  Frederik Veltman  Hans Zondervan  1-1
8  Oscar Veltman  Pieter Dijkstra  3-0

                               Totaal stand 17-20 voor Heerenveen na 2 wedstrijden Heerenveen kampioen

Laatste geplaatste foto's

t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014

Speelaccommodatie

"Britsenburg"
M. v. Coehoornwei 16a
Britsum 
tel. 058-2574357

De (historische) uitslagen worden bijgehouden door Willem Lep. We willen graag het archief in orde hebben. Als iemand nog gegevens heeft die ontbreken op de website, stuur dan even een mailtje naar penningmeester@begb.nl. Zo zoeken we ook nog teamopstellingen van competities, bekeruitslagen, namen en verbetering van gegevens die niet correct zijn vermeld.