Bezint Eer Gij Begint

Damclub BEGB

Team 1

Team 1 1975-1976

Hoofdklasse Noord PFDB

  D.C.T Twijzelerheide BEGB Cornjum 8-12
       
1
 Johannes de Boer  Oege Dijkstra   1-1
2
 Johannes Procee  Reinout Sloot  0-2
3
 Harm Posthumus  Reinder M Span  2-0
4
 Bram de Roos  Jan Hoekstra  1-1
5
 Pieter Kempenaar  Pieter Dijkstra  1-1
6
 Evert van de Vaart  Pieter Helfferich  0-2
7
 Jochem de Vries  Keimpe Keestra  1-1
8
 Jan de Hoop  Willem Lep  0-2
 9  Sjoerd Postma  Johannes de Vries  0-2
 10  Wietse de Haan  Piet Keestra  2-0

 

  BEGB Cornjum Dc Garijp 10-10
       
1
 Oege Dijkstra Harry de Vries   2-0
2
     
3
     
4
     
5
     
6
     
7
     
8
     
   Pieter Dijkstra  Jan Kooistra   1-1
   Willem Lep  Eadsger Visser   1-1

 

  D.C.R Rinsumageest BEGB Cornjum 9-11
       
 1
 Durk Douma  Oege Dijkstra   1-1
 2
 Karel Visser  Reinout Sloot  0-2
 3
 Jimke Bloem  Reinder M Span  0-2
 4
 Aant Hania  George Helfferich  1-1
 5
 Germ Dijkstra  Minne Hoekstra  1-1
 6
 Anne Talsma  Pieter Dijkstra  0-2
 7
 Hanske Dijkstra  Keimpe Keestra  1-1
 8
 Tamme Posthumus  Willem lep  1-1
 9  Johannes Plantinga  Johannes Span  2-0
 10  Lykele Zijlstra Johannes de Vries  2-0

 

  BEGB Cornjum De Oldehove 2 13-7
       
1
 Oege Dijkstra Jan Tekelenburg   2-0
2
     
3
     
4
     
5
     
6
     
7
     
8
     
   Pieter Dijkstra  Fokke Rinzema  2-0 
   Willem Lep  Koop Poortinga  1-1

 

  Oudebildtzijl BEGB Cornjum 10-10
       
1
Jurjen van de Molen Oege Dijkstra   0-2
2
Gerrit Winkel Reinout Sloot   0-2
3
Ruurd Winkel Reinder M Span   2-0
4
Roel Toering Jan Hoekstra   1-1
5
Doede Cremer Pieter Dijkstra   2-0
6
Johan Bronger Willem Lep   1-1
7
Jeppe Bronger George Helfferich   2-0
8
Jaap Veld Keimpe Keestra   0-2
9
Pier Wiersma Johannes de Vries   0-2
10
Henk van de Molen Piet Keestra   2-0

 

  BEGB Cornjum Houdt Stand Burgum 12-8
       
1
 Oege Dijkstra  Haaye Zijlstra  2-0
2
     
3
     
4
     
5
     
6
     
7
     
   Pieter Dijkstra Rein van de Wal   1-1 
   Reinder M Span Ybele de Vries  2-0
   Willem Lep Wiebe van de Veen  1-1

 

Algehele kampioenschap : Hoofdklassers Zuid Woudsend tegen Noord BEGB Cornjum in Drachten
  Eensgezindheid Woudsend BEGB Cornjum 7-13
       
1
Sibbele Reekers Oege Dijkstra   0-2
2
Henk Landsbergen Reinout Sloot   0-2
3
Siep Berkenpas Reinder M Span   0-2
4
Sietse Sijsma Jan Hoekstra   1-1
5
Jan Vogelzang Pieter Dijkstra   2-0
6
Hessel Visser George Helfferich   1-1
7
Piet de Boer Keimpe Keestra   2-0
8
Sjouke Reekers Willem Lep   0-2
9
Hans Jonkman Johannes de Vries   0-2
10
Jaap Bremer Piet Keestra   1-1

 

 

Laatste geplaatste foto's

t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014

Speelaccommodatie

"Britsenburg"
M. v. Coehoornwei 16a
Britsum 
tel. 058-2574357

De (historische) uitslagen worden bijgehouden door Willem Lep. We willen graag het archief in orde hebben. Als iemand nog gegevens heeft die ontbreken op de website, stuur dan even een mailtje naar penningmeester@begb.nl. Zo zoeken we ook nog teamopstellingen van competities, bekeruitslagen, namen en verbetering van gegevens die niet correct zijn vermeld.