Bezint Eer Gij Begint

Damclub BEGB

Van de voorzitter

 

Het damseizoen 2020-2021.

Daar kunnen we eigenlijk kort over zijn. Dit seizoen kan met ‘recht en reden ‘een  rampjaar genoemd worden. Net zo als 1672. Dat heet in de geschiedenis zo. Onlosmakelijk hoort daar de zin bij “het volk was redeloos (zonder woorden), de regering radeloos (wist niet wat te doen, het land reddeloos (verloren). De zonnekoning Lodewijk de 14de had de republiek  behoorlijk in de tang toen. Maar gelukkig Nederland herrees. Dat zal met het dammen ook wel zo gaan. Ik ga er van uit dat ieder lid nu wel gevaccineerd is inmiddels. Zo niet, dan kan dat als nog.. We hanteren de regel : geen dwang, maar zachte drang. In de onderlinge competitie kunnen de prijzen bij het begin van het seizoen 2021-2022 gewoon uitgereikt worden. Er is voor gedamd. De echte liefhebbers konden ook nog online een soort competitie spelen, maar meer ijzers in het vuur was niet mogelijk. We hopen dat in deze tijd meer mensen door het damvirus besmet zijn geraakt en dat zou positief zijn! Afwachten maar. Ik weet dat de meeste leden trappelen van ongeduld om dorpshuis Britsenburg weer te kunnen bestormen met hun verfriste openingszetten en varianten voor een daverende dampartij en/ of een verrassende uitslag. Mocht er weer een virusvariant komen deze herfst, dan kunnen we wel weer uitwijken naar de Molewjuk in Bitgummole.

Droevig nieuws was er ook: Sjoerd Huitema overleed plotseling. Een klap voor de damwereld. Sjoerd zat in het bestuur van de PFDB, regelde de financiën en de strijd om de PFDB bokaal. Op de website van de PFDB heeft Sietse Nagel er een bericht aan gewijd. Zo zie je maar weer: het leven is broos.Hopelijk kunnen we begin sept. 2021 (de 6de is op een maandag) Noteer alvast deze datum ! Sjoerd d Schaaf, voorzitter BEGB Britsum.

Laatste geplaatste foto's

t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014

Speelaccommodatie

"Britsenburg"
M. v. Coehoornwei 16a
Britsum 
tel. 058-2574357

De (historische) uitslagen worden bijgehouden door Willem Lep. We willen graag het archief in orde hebben. Als iemand nog gegevens heeft die ontbreken op de website, stuur dan even een mailtje naar penningmeester@begb.nl. Zo zoeken we ook nog teamopstellingen van competities, bekeruitslagen, namen en verbetering van gegevens die niet correct zijn vermeld.