Bezint Eer Gij Begint

Damclub BEGB

De AVG ( Algemene Verordening Gegevensbescherming )

Van de damclub BEGB Britsum mag u verwachten dat m.b.t.de privacy

wetgeving we voorzichtig met uw gegevens omgaan.Binnen onze club is

het dammen,de betrokkenheid met elkaar en het vormen van een leuke en

gezellige groep van dammers van essentieel belang.Uit hoofde van het goed

functioneren als gekozen bestuurders kunnen we niet zonder sommige

persoonlijke gegevens van de leden.Binnen onze damclub is een ieder die op

basis van zijn functie gegevens van onze leden ontvangt of ter inzage heeft,

verplicht tot geheimhouding.Wilt u weten hoe het bestuur met de AVG

omgaat,dan stellen wij u daarvan op de hoogte.Daarvoor kunt u contact

opnemen met de secretaris van onze club.

 

 

Laatste geplaatste foto's

t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014 t/m 2014

Speelaccommodatie

"Britsenburg"
M. v. Coehoornwei 16a
BritsumĀ 
tel. 058-2574357